Echipa de conducere:

 1. Guţu Aurica – directorul gimnaziului, profesor de educaţie tehnologică, grad didactic doi
 2. Corcinschi Liuba – director adjunct pentru instruire, clase gimnaziale, profesor de l. engleză, grad didactic doi
 3. Graur Tatiana – director adjunct pentru instruire, învăţământ primar, învăţător , grad didactic doi
 4. Scutelnic Veronica – director-adjunct pentru educaţie, profesor de  limba şi literatura română, grad didactic întâi
 5. Şchiopu Lilia- director- adjunct pentru gospodărire, profesor de l. rusă

Echipa de profesori :

 1. Tican Rodica – profesor de  limba şi literatura română, grad didactic doi
 2. Draguţan Constantin – profesor de limba şi literatura română, grad didactic întâi
 3. Şchiopu Lilia – profesor de limba rusă
 4. Beşelea- Matcovscaia Svetlana – profesor de istorie/educaţie civică, grad didactic doi
 5. Modîrca Liudmila – profesor de geografie, grad didactic doi; biologie
 6. Beşelea Veronica – profesor de fizică (cumul)
 7. Golovei Andrei – profesor de informatică (cumul)
 8. Adam Titus – profesor de educaţie fizică, grad didactic doi (cumul)
 9. Ahindovschi Grigore – grad didactic superior (cumul)
 10. Oistric Nicoleta – profesor de educaţie  muzicală
 11. Svîrnei Gheorghe – profesor de educaţie plastică (cumul)
 12. Borş Elena – psiholog
 13. Bucşanu Ala – clase primare, grad didactic doi
 14. Ionaşcu Liubov – clase primare, grad didactic doi
 15. Lupu Dorina – clase primare, grad didactic doi
 16. Dumbrava Maria – clase primare, grad didactic doi
 17. Ursu Violeta – clase primare, grad didactic doi
 18. Graur Veronica – clase primare