Misiunea

Misiunea gimnaziului : Dezvoltând fiecare elev  la  potențialul  său  maxim, punem  accentul  pe  dezvoltarea  valorilor  promovate  prin  filosofia  educațională  a  școlii  și a competențelor cheie  care  îi  permit  inserția  socială  și  învățarea  pe  tot  parcursul  vieți.